Nowy adres Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S.

Nie nastąpiła przeprowadzka, ale zmieniła się nazwa ulicy.

Wincentego Rzymowskiego, który to był masonem i commie  zmarłym złośliwie w Święto Pracy, zastąpił rybałt Przemysław Gintrowski, który to zanim zmarł, zaśpiewał o Żołnierzach Wyklętych na raucie w Instytucie Pamięci Narodowej.