Stowarzyszenie

Siedziba i korespondencja

Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S.
ul. Przemysława Gintrowskiego 36/213
02-697 Warszawa

Kontakt bezpośredni

Małgorzata Brendel tel. +48 601 36 57 56  (codziennie od 8.00 do 20.00)
stowarzyszeniesos@o2.pl

Rejestry

NIP 521-28-85-690

REGON 012386792

KRS 0000103138

Konto bankowe

Pekao 42 1240 6003 1111 0010 5286 9535

 

 

UWAGA!!!

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia na

ul. Przemysława Gintrowskiego 36/213 w Warszawie.

Pierwszy termin o godzinie 16:30

Drugi termin o godzinie 17:00

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  3. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  4. Sprawy członkowskie – składki członkowskie.
  5. Uchwały.
  6. Dyskusja.
  7. Wnioski.
  8. Podsumowanie.