Stowarzyszenie

Siedziba i korespondencja

Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S.
ul. Przemysława Gintrowskiego 36/213
02-697 Warszawa

Kontakt bezpośredni

Małgorzata Brendel tel. +48 601 36 57 56  (codziennie od 8.00 do 20.00)
stowarzyszeniesos@o2.pl

Rejestry

NIP 521-28-85-690

REGON 012386792

KRS 0000103138

Konto bankowe

Pekao 42 1240 6003 1111 0010 5286 9535