Stowarzyszenie

Siedziba i korespondencja

Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S.
ul. Przemysława Gintrowskiego 36/213
02-697 Warszawa

Kontakt bezpośredni

Małgorzata Brendel tel. +48 601 36 57 56  (codziennie od 8.00 do 20.00)
stowarzyszeniesos@o2.pl

Rejestry

NIP 521-28-85-690

REGON 012386792

KRS 0000103138

Konto bankowe

Pekao 42 1240 6003 1111 0010 5286 9535

 

W dniu 13 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S.

Zapraszamy o godzinie 18-tej (pierwszy termin, 18:30 drugi termin).

Porządek obrad:

-Otwarcie Walnego Zgromadzenia

-Sprawozdanie z działalności w roku w 2018

-Sprawozdanie finansowe za rok 2018

-Podsumowanie działalności

-Omówienie bieżącej działalności

-uzupełniające wybory do Zarządu Stowarzyszenia

-Weryfikacja Statutu analiza zmian i uzupełnienie dokumentów

-Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich, oraz o wyrobieniu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do zatwierdzenia dokumentacji. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko jego członkowie ( z aktualnie opłaconymi składkami).

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S.